top of page

NHÓM ĐỐI TÁC

Không có điều gì tốt hơn là có một đối tác đáng tin cậy.Chúng tôi chân thành  kính mời các công ty từ lĩnh vực sau cho sự hợp tác lâu dài

Công ty sự kiện

Hợp tác trong các sự kiện quảng cáo thương hiệu, đoàn thể và lễ hội. Hãy tổ chức chúng lại với nhau. Năng lực cốt lõi của chúng tôi tất cả về giải trí trong không khí. Đây là những gì chúng tôi có thể cung cấp:
Cho các sự kiện lớn,bên cạnh đó khinh khí cầu có thể cung cấp các buổi biểu diễn hàng không với  máy bay ,dù  , và các nhân tố khác:
Sticker logo smile.png

Công ty tiếp thị

Hợp tác trên các chiến dịch tiếp thị. Khinh khí cầu là một công cụ tuyệt vời. Bên cạnh việc là một bảng quảng cáo bay trên không , nó còn tạo ra rất nhiều lượt chia sẻ và lượt thích có hệ thống trên mạng xã hội thông qua các chương trình quảng cáo thương hiệu::
KKC có thể được sử dụng cho chiến dịch quảng cáo trên TV,các dự án sáng tạo khác, có thể dễ dàng lan truyền trên mạng xã hội:
Sticker logo smile.png

Công ty du lịch

Hợp tác trên các chuyến bay KKC tự do và các sự kiện đặc biệt nhỏ. Phù hợp với nhóm từ 6-14 người,KKC có thể là những chuyến bay đặc biệt với giỏ khinh khí cầu được trang trí sinh nhật, đám cưới,..
Đối với các nhóm lớn hơn, chúng tôi có thể cung cấp các hoạt động xây dựng nhóm với khinh khí cầu được buộc dây
Sticker logo smile.png

Chủ sỡ hữu địa điểm

Những nơi như khách sạn, câu lạc bộ chơi gôn hay những nơi rộng và có thể hưởng lợi bằng cách đưa KKC cầu buộc dây vào vị trí của họ tạm thời hoặc để lâu dài để thu hút nhiều khách hàng hơn:
Nơi giải trí, cư trú hoặc du lịch sẽ được hưởng lợi từ KKC helium. Phục vụ 1.000 người / ngày, họ kiếm được tiền:
Sticker logo smile.png
bottom of page